Uzdevumi

1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Ekonomiskās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa 1. uzd. 5. jautājums - Alternatīvās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Pieprasījuma elastība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Pieprasījuma elastība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļa 1.uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļa 1. uzd. 11. jautājums - Konkurence. Tirgus struktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Ražošanas izmkasas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Ražošanas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Iedzīvotāju sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Bezdarbs un bezdarba līmenis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļa 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļa 1. uzd. 19. jautājums - Ekonomikas izaugsme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļa 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļa 1. uzd. 21. jautājums - Nauda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļa 1. uzd. 22. jautājums - Valūta. Valūtas kurss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Vērtspapīri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļa 1. uzd. 24. jautājums - Protekcionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1. daļa 1. uzd. 25. jautājums - Protekcionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1. daļa 2. uzd. - Ražošanas iespēju robeža

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 1. daļa 3. uzd. - Konkurences veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. 1. daļa 4. uzd. - Ekonomikas termini

Grūtības pakāpe: vidēja

8
29. 2. daļa 1.1.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. 2. daļa 1.2. - 1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļa 1.4. - 1.5.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
32. 2. daļas 2. uzd. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

10
33. 2. daļas 3. uzd. - Kredīti

Grūtības pakāpe: vidēja

8
34. 2. daļas 4.1. - 4.2. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. 2. daļas 4.3. - 4.4. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. 2. daļas 4.5. - 4.6. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. 2. daļas 4.7. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. 2. daļas 4.8. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. 2. daļas 5. uzd. - Vērtspapīri (2018.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
40. 2. daļas 6. uzd. - Valsts ietekme tirgus mehānismā (2018.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g., 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

43
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g., 2. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

50
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

92

Materiāli skolotājiem