Grūtības pakāpe:
01:20:00

Visi uzdevumi:

50p.
1. 2. daļa 1.1.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 2p.
2. 2. daļa 1.2. - 1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 3p.
3. 2. daļa 1.4. - 1.5.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 9p.
4. 2. daļas 2. uzd. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas 10p.
5. 2. daļas 3. uzd. - Kredīti 8p.
6. 2. daļas 4.1. - 4.2. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) 2p.
7. 2. daļas 4.3. - 4.4. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) 2p.
8. 2. daļas 4.5. - 4.6. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 2p.
9. 2. daļas 4.7. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 2p.
10. 2. daļas 4.8. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 2p.
11. 2. daļas 5. uzd. - Vērtspapīri (2018.g.) 4p.
12. 2. daļas 6. uzd. - Valsts ietekme tirgus mehānismā (2018.g.) 4p.