Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

43p.
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība 1p.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ekonomikas būtība 1p.
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Ekonomiskās sistēmas 1p.
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Piedāvājumu ietekmējošie faktori 1p.
5. 1. daļa 1. uzd. 5. jautājums - Makroekonomikas nestabilitāte 1p.
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars 1p.
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Valsts ietekme tirgus mehānismā 1p.
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība 1p.
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Pieprasījuma elastība 1p.
10. 1. daļa 1.uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1p.
11. 1. daļa 1. uzd. 11. jautājums - Konkurence. Tirgus struktūra 1p.
12. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1p.
13. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Ražošanas izmkasas 1p.
14. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Ražošanas izmkasas 1p.
15. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1p.
16. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Iedzīvotāju sastāvs 1p.
17. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Bezdarbs un bezdarba līmenis 1p.
18. 1. daļa 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums 1p.
19. 1. daļa 1. uzd. 19. jautājums - Ekonomikas izaugsme 1p.
20. 1. daļa 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika 1p.
21. 1. daļa 1. uzd. 21. jautājums - Nauda 1p.
22. 1. daļa 1. uzd. 22. jautājums - Valūta. Valūtas kurss 1p.
23. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Vērtspapīri 1p.
24. 1. daļa 1. uzd. 24. jautājums - Protekcionisms 1p.
25. 1. daļa 1. uzd. 25. jautājums - Protekcionisms 1p.
26. 1. daļa 2. uzd. - Ražošanas iespēju robeža 4p.
27. 1. daļa 3. uzd. - Konkurences veidi 6p.
28. 1. daļa 4. uzd. - Ekonomikas termini 8p.