Uzdevumi

1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ražošanas resursi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Ekonomiskās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa 1. uzd. 5. jautājums - Alternatīvās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Pieprasījuma elastība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Ekonomiskās sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļa 1.uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļa 1. uzd. 11. jautājums - Pieprasījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Darba resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Bezdarba formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Darba samaksa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Vērtspapīri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļa 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļa 1. uzd. 19. jautājums - Vērtspapīri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļa 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļa 1. uzd. 21. jautājums - Ekonomiskās aktivitātes cikls.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļa 1. uzd. 22. jautājums - Ekonomikas izaugsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Starptautiskā tirdzniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļa 1. uzd. 24. jautājums - Valsts budžets.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1. daļa 1. uzd. 25. jautājums - Ražošanas izmaksas.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1. daļa 2. uzd. - Apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
27. 1. daļa 3. uzd. - Ienākumu ietekme uz ekonomiku

Grūtības pakāpe: vidēja

8
28. 1. daļa 4. uzd. Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
29. 2. daļa 1.2. - 1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. 2. daļa 1.4. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. 2. daļa 1.5. - 1.6.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 2. uzd.1. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. 2. daļas 2. uzd.2., 3.- Komercdarbība. Ražošanas izmaksas, peļņa

Grūtības pakāpe: vidēja

6
34. 2. daļas 3.1. - 3.3. uzd. - Kredīti un banku darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 3.4. - 3.5. uzd. - Kredīti un banku darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

16
36. 2. daļas 4. uzd. - Nodokļi, valsts loma ekonomikā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
37. 2. daļas 5.1. uzd. - Vērtspapīri

Grūtības pakāpe: vidēja

5
38. 2. daļas 5.2. uzd. - Vērtspapīri

Grūtības pakāpe: vidēja

4
39. 2. daļas 6. uzd. - Starptautiskā tirdzniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g., 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

45
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g., 2. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

62
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

107

Materiāli skolotājiem