Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot ekonomikas pamatproblēmu, izprot efektīvas resursu izmantošanas nozīmi.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ražošanas resursi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot ražošanas resursus un ražošanas faktorus
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Ekonomiskās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot un prot raksturot ekonomiskās sistēmas.
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu;
5. 1. daļa 1. uzd. 5. jautājums - Alternatīvās izmaksas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot alternatīvās izmksas
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu, preces cenu un tirgus līdzsvaru.
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Pieprasījuma elastība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot pieprasījuma elastību un tā saistību ar pārdevēja ienākumiem.
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot konkurenci un tirgus modeļus (konkurences veidus)
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Ekonomiskās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot valsts lomu jauktajā ekonomikā.
10. 1. daļa 1.uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība, Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
11. 1. daļa 1. uzd. 11. jautājums - Pieprasījums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot pieprsījumu ietekmējošos faktorus.
12. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība. Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un to darbības principus.
13. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Inflācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina kas ir inflācija un izprot tās ietekmi.
14. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Darba resursi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot darba resursu iedalījumu. Izprot, kā darbojas darba tirgus, kas ir darbaspēks (ekonomiski aktīvie iedzīvotāji) un nodarbinātība.
15. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Bezdarba formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina bezdarba formas un to iemeslus.
16. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Darba samaksa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot darba samaksas bruto, neto summas un reālās algas atšķirības.
17. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Vērtspapīri 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vērtspapīru veidus un izprot to atšķirības.
18. 1. daļa 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina centrālās bankas lomu un iespējas ekonomiskās aktivitātes regulēšanā.
19. 1. daļa 1. uzd. 19. jautājums - Vērtspapīri 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vērtspapīru veidus, izprot akciju veidu atšķirības.
20. 1. daļa 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot progresīvā, regresīvā un proporcionālā nodokļu likmju būtību.
21. 1. daļa 1. uzd. 21. jautājums - Ekonomiskās aktivitātes cikls. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot ekonomiskās aktivitātes cikla fāzes.
22. 1. daļa 1. uzd. 22. jautājums - Ekonomikas izaugsme. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ekonomikas izaugsmes rādītājus.
23. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Starptautiskā tirdzniecība. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot starptautiskās tirdzniecības izdevīguma teorijas
24. 1. daļa 1. uzd. 24. jautājums - Valsts budžets. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot valsts budžeta būtību un veidošanās principus.
25. 1. daļa 1. uzd. 25. jautājums - Ražošanas izmaksas. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, iztrot to rašanās principus.
26. 1. daļa 2. uzd. - Apgalvojumi 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Orienējas ekonomikas procesos, zina terminus, izprot likumsakarības.
27. 1. daļa 3. uzd. - Ienākumu ietekme uz ekonomiku 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izprot patērētāju ienākumu izmaiņu ietekmi uz pieprasījumu un ekonomiku kopumā.
28. 1. daļa 4. uzd. Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izprot pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus, spēj noteikt faktoru izraisītās izmaiņas tirgū.
29. 2. daļa 1.2. - 1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot uzzīmēt pieprasījuma un piedāvājuma grafikus, noteikt līdzsvara cenu un aprēķināt pārdevēju ieņēmumus. Izprot tirgus līdzsvara būtību.
30. 2. daļa 1.4. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot aprēķināt daudzuma un cenas izmaiņas procentos. Zina pieprasījuma elastības koeficienta formulu, prot aprāķināt elastības koeficientu.
31. 2. daļa 1.5. - 1.6.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot noteikt pieprasīto un piedāvāto daudzumu, aprēķināt pātrdevēja ieņēmumus.
32. 2. daļas 2. uzd.1. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā. Izprot tiešās un netiešās izmaksas.
33. 2. daļas 2. uzd.2., 3.- Komercdarbība. Ražošanas izmaksas, peļņa 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot aprēķinātgrāmatvedības peļņu un ekonomisko peļņu. Izprot komercdarbības izdevīguma kritērijus.
34. 2. daļas 3.1. - 3.3. uzd. - Kredīti un banku darbība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot banku sistēmas darbību un naudas tirgus darbību. Prot aprēķināt komercbanku obligātās rezerves un peļņu. Prot aprēķināt nogulījuma un kredīta procentus.
35. 2. daļas 3.4. - 3.5. uzd. - Kredīti un banku darbība 1. izziņas līmenis vidēja 16 p. Izprot banku sistēmas darbību un naudas tirgus darbību. Prot aprēķināt komercbanku peļņu. Prot aprēķināt kredīta procentus un sagatavot kredīta atmaksas grafiku.
36. 2. daļas 4. uzd. - Nodokļi, valsts loma ekonomikā 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Zina Latvijas nodokļu sistēmu, prot noteikt kādi nodokļi jāmaksā par ienākumiem, precēm un pakalpojumiem. Izprot valsts lomu ekonomikā. Izprot indivīda lomu ekonomikā.
37. 2. daļas 5.1. uzd. - Vērtspapīri 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izprot akciju cenu izmaiņas. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas vērtspapīru tirgū.
38. 2. daļas 5.2. uzd. - Vērtspapīri 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas vērtspapīru tirgū.
39. 2. daļas 6. uzd. - Starptautiskā tirdzniecība. 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izprot starptautiskajā tirdzniecībā, tirdzniecības izdevīguma teorijas. Prot aprēķināt alternatīvās izmaksas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g., 1. daļa 00:50:00 vidēja 45 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2019. g. 1. daļas uzdevumi.
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g., 2. daļa 01:20:00 vidēja 62 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2019. g. 2. daļas uzdeuvmi.
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2019. g. 02:00:00 vidēja 107 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2019. g. visi uzdevumi.