Uzdevumi

1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Tirgus mehānisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa 1.uzd. 5. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Ražošanas izmaksas

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Darba samaksa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Iekšzemes kopprodukts

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Mājsaimniecību ienākumi

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļa 1. uzd. 10. jautājums - Iedzīvotāju ienākumi un sociālā nevienlīdziba

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļa 2. uzd. - Ekonomiskās sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. 1. daļa 3.1. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. 1. daļa 3.2. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. 1. daļa 3.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. 1. daļa 4. uzd. - Valsts loma jauktajā ekonomikā

Grūtības pakāpe: zema

3
16. 2. daļa 1. uzdevums - Ražošanas iespējas

Grūtības pakāpe: zema

6
17. 2. daļa 2.1. un 2.2. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. 2. daļa 2.3. uzd. - Pieprasījuma un piedāvājuma % izmaiņas un elastības koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. 2. daļas 3. uzd. - Iedzīvotāju ienākumi un investīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. 2. daļas 4. uzd. - Valūtas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. 2. daļas 5. uzd. - Centrālās bankas politika un instrumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g., 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

33
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g., 2. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

33
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

66

Materiāli skolotājiem