Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

33p.
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori 1p.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas 1p.
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Tirgus mehānisms 1p.
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas 1p.
5. 1. daļa 1.uzd. 5. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1p.
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Ražošanas izmaksas 1p.
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Darba samaksa 1p.
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Iekšzemes kopprodukts 1p.
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Mājsaimniecību ienākumi 1p.
10. 1. daļa 1. uzd. 10. jautājums - Iedzīvotāju ienākumi un sociālā nevienlīdziba 1p.
11. 1. daļa 2. uzd. - Ekonomiskās sistēmas 8p.
12. 1. daļa 3.1. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 4p.
13. 1. daļa 3.2. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 4p.
14. 1. daļa 3.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 4p.
15. 1. daļa 4. uzd. - Valsts loma jauktajā ekonomikā 3p.