Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu. Prot noteikt pieprasījumu ietekmējošos faktorus.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu, preces cenu un tirgus līdzsvaru. Prot noteikt vienas preces cenas izmaiņas ietekmi uz citu preču un pakalpojumu piekrasījuma izmaiņām.
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Tirgus mehānisms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot tirgus mehānismu kā tas regulē preces cenu, secību kā tas notiek. Zina tirgus līdzsvara grafiku.
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījuma izmaiņas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina pieprasījuma izmaiņu ietekmējošos faktorus. Izprot vienas preces cenu izmaiņu ietekmi uz citu preču pieprasījumu.
5. 1. daļa 1.uzd. 5. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība. Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Ražošanas izmaksas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ražošanas izmaksu veidus. Iztrot to rašanās principus un konkrētās izmaksas atbilstību klasifikācijas veidam.
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Darba samaksa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot darba samaksas bruto, neto summas un reālās algas atšķirības.
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Iekšzemes kopprodukts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kas ir iekšzemes kopprodukts un kā to aprēķina. Izprot iekšzemes kooprodukta veidošanās būtību.
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Mājsaimniecību ienākumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mājsaimniecību ienākumu veidus, izprot kopējo ienākumu struktūru.
10. 1. daļa 1. uzd. 10. jautājums - Iedzīvotāju ienākumi un sociālā nevienlīdziba 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības rādītājus. Izprot iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības grafisko attēlojumu.
11. 1. daļa 2. uzd. - Ekonomiskās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Orienējas ekonomiskās sistēmās, prot nosaukt katras sistēmas raksturīgākās pazīmes.
12. 1. daļa 3.1. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas izraisošos faktorus un to ietekmi uz tirgus cenu. Prot izmaiņas attēlot grafiski.
13. 1. daļa 3.2. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas izraisošos faktorus un to ietekmi uz tirgus cenu. Prot izmaiņas attēlot grafiski.
14. 1. daļa 3.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas izraisošos faktorus un to ietekmi uz tirgus cenu. Prot izmaiņas attēlot grafiski.
15. 1. daļa 4. uzd. - Valsts loma jauktajā ekonomikā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izprot valsts lomu ekonomikā, prot noteikt kurā situācijā kādu funkciju valsts veic.
16. 2. daļa 1. uzdevums - Ražošanas iespējas 2. izziņas līmenis zema 6 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot uzzīmēt ražošanas iepēju līkni un raksturot situāciju dažādos grafika punktos. Izprot alternatīvas būtību.
17. 2. daļa 2.1. un 2.2. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot uzzīmēt pieprasījuma un piedāvājuma grafikus, noteikt līdzsvara cenu un aprēķināt pārdevēju ieņēmumus. Izprot tirgus līdzsvara būtību.
18. 2. daļa 2.3. uzd. - Pieprasījuma un piedāvājuma % izmaiņas un elastības koeficients 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot aprēķināt daudzuma un cenas izmaiņas procentos. Zina pieprasījuma elastības koeficienta formulu, prot aprāķināt elastības koeficientu.
19. 2. daļas 3. uzd. - Iedzīvotāju ienākumi un investīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina Latvijas iedzīvotāju ienākumu gūšanas veidus. Izprot ienākumu gūšanas veidu riskus. Izprot indivīda lomu ekonomikā. Izprot investoru darbības pribcipus.
20. 2. daļas 4. uzd. - Valūtas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izprot valūtas kursus un to izmaiņu iemeslus. Prot aprēķināt valūtas konvertāciju.
21. 2. daļas 5. uzd. - Centrālās bankas politika un instrumenti 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izprot centrālās bankas īstenoto politiku un tās instrumentus. Prot aprēķināt komercbanku obligātās rezerves un banku sistēmas kopējo naudas piedāvājumu, izmantojot naudas multiplikatoru

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g., 1. daļa 01:00:00 vidēja 33 p. Valsts eksāmens ekonomikā 1. daļas uzdevumi.
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g., 2. daļa 02:00:00 vidēja 33 p. Valsts eksāmens ekonomikā 2. daļas uzdevumi.
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2020.g. 03:00:00 vidēja 66 p. Valsts eksāmens ekonomikā visi uzdevumi.