Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 1. jautājums - Ekonomikas būtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot ekonomikas pamatproblēmu, izprot efektīvas resursu izmantošanas nozīmi.
2. 1. daļa 1. uzd. 2. jautājums - Ražošanas resursi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot ražošanas resursus un ražōšanas faktorus
3. 1. daļa 1. uzd. 3. jautājums - Ekonomiskās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot un prot raksturot ekonomiskās sistēmas.
4. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Pieprasījumu ietekmējošie faktori 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu;
5. 1. daļa 1. uzd. 5. jautājums - Alternatīvās izmaksas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot alternatīvās izmksas
6. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu, preces cenu un tirgus līdzsvaru.
7. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Pieprasījuma elastība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot pieprasījuma elastību un tā saistību ar pārdevēja ienākumiem.
8. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
9. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Pieprasījuma elastība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
10. 1. daļa 1.uzd. 10. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība, Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
11. 1. daļa 1. uzd. 11. jautājums - Konkurence. Tirgus struktūra 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot raksturot dažādus tirgus veidus, salīdzināt tos un analizēt katra veida priekšrocības un nepilnības. Zina konkurences veidus un to ietekmi uz tirgus dalībniekiem.
12. 1. daļa 1. uzd. 12. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kas ir uzņēmējdarbība un komercdarbība, Zina komercdarbības juridiskās formas Latvijā un analizē to priekšrocības un nepilnības.
13. 1. daļa 1. uzd. 13. jautājums - Ražošanas izmkasas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā.
14. 1. daļa 1. uzd. 14. jautājums - Ražošanas izmaksas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā.
15. 1. daļa 1. uzd. 15. jautājums - Komercdarbības juridiskās formas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot jēdzienu "uzņēmuma līdzekļi". Zina uzņēmuma līdzekļu iedalījuma veidus un to atspoguļojumu bilancē.
16. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Iedzīvotāju sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kā darbojas darba tirgus, kas ir darbaspēks (ekonomiski aktīvie iedzīvotāji) un nodarbinātība.
17. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Bezdarbs un bezdarba līmenis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kas ir bezdarbs un bezdarba formas.
18. 1. daļa 1. uzd. 18. jautājums - Naudas pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina centrālās bankas lomu un iespējas ekonomiskās aktivitātes regulēšanā.
19. 1. daļa 1. uzd. 19. jautājums - Ekonomikas izaugsme 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot pievienotās vērtības rašanos un zina iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodes. Izprot kopējā pieprasījuma, kopējā piedāvājuma un makroekonomiskā līdzsvara būtību.
20. 1. daļa 1. uzd. 20. jautājums - Fiskālā politika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot ekonomikas ciklisko attīstību, indivīda un valdības rīcību katrā ekonomiskās aktivitātes cikla fāzē.
21. 1. daļa 1. uzd. 21. jautājums - Nauda 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina naudas veidus, funkcijas un izprot naudas lomu ekonomikā;
22. 1. daļa 1. uzd. 22. jautājums - Valūta. Valūtas kurss 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iizprot starptautiskos ekonomiskos sakarus, eksporta un importa nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprot valūtu kursu veidošanos un prot veikt aprēķinus valūtas maiņas darījumos.
23. 1. daļa 1. uzd. 23. jautājums - Vērtspapīri 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas naudas, vērtspapīru un apdrošināšanas tirgū
24. 1. daļa 1. uzd. 24. jautājums - Protekcionisms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot starptautiskos ekonomiskos sakarus, eksporta un importa nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus.
25. 1. daļa 1. uzd. 25. jautājums - Protekcionisms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus.
26. 1. daļa 2. uzd. - Ražošanas iespēju robeža 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot konstruēt ražošanas iespēju līkni un noteikt alternatīvas izmaksas, izmantojot šo līkni.
27. 1. daļa 3. uzd. - Konkurences veidi 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot dažādus tirgus veidus, salīdzināt tos un analizēt katra veida priekšrocības un nepilnības. Zina konkurences veidus un to ietekmi uz tirgus dalībniekiem.
28. 1. daļa 4. uzd. - Ekonomikas termini 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izprot ekonomikas terminus.
29. 2. daļa 1.1.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu
30. 2. daļa 1.2. - 1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu.
31. 2. daļa 1.4. - 1.5.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums 1. izziņas līmenis vidēja 9 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
32. 2. daļas 2. uzd. - Komercdarbība. Ražošanas izmaksas 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Zina ražošanas izmaksu veidus, prot tos aprēķināt un izmantot ražošanas lēmumu pieņemšanā. Izprot tirgzinības lomu uzņēmējdarbībā un zina tās pamatelementus.
33. 2. daļas 3. uzd. - Kredīti 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Izprot banku sistēmas darbību un naudas tirgus darbību. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas naudas tirgū.
34. 2. daļas 4.1. - 4.2. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina iekšzemes kopprodukta būtību un aprēķināšanas metodes.
35. 2. daļas 4.3. - 4.4. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija (2018.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodes, prot veikt aprēķinus.
36. 2. daļas 4.5. - 4.6. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot inflācijas ietekmi uz dažādiem ekonomikas dalībniekiem un prot aprēķināt tās tempu.
37. 2. daļas 4.7. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot indivīda lomu ekonomikā.
38. 2. daļas 4.8. uzd. - Iekšzemes kopprodukts un inflācija 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot inflācijas ietekmi uz dažādiem ekonomikas dalībniekiem un prot aprēķināt tās tempu.
39. 2. daļas 5. uzd. - Vērtspapīri (2018.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Apzinās un novērtē savas rīcības iespējas naudas, vērtspapīru un apdrošināšanas tirgū.
40. 2. daļas 6. uzd. - Valsts ietekme tirgus mehānismā (2018.g.) 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot nodokļu būtību un to lomu ekonomikā. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus. Zina, kas ir darba devējs, darba ņēmējs un pašnodarbinātais, izprot viņu lomu ražošanā un ienākumu veidošanās principus. Izprot darba algu formas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g., 1. daļa 00:50:00 vidēja 43 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2018. g. 1. daļas uzdevumi.
2. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g., 2. daļa 01:20:00 vidēja 50 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2018. g. 2. daļas uzdeuvmi.
3. Valsts eksāmens ekonomikā 2018. g. 02:00:00 vidēja 92 p. Valsts eksāmena ekonomikā 2018. g. visi uzdevumi.