Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dokumentu saglabāšana Zina ieteikumus nosaukumu piešķiršanai datnēm un mapēm.
2. Teksta ievade, rediģēšana Pamatiemaņas darbā ar tastatūru
3. Speciāla rakstzīme, simbols Zina jēdzienus: speciāla rakstzīme, simbols.
4. Rakstzīmju formatēšana (augšraksts un apakšraksts) Veic rakstzīmju formatēšanu, lietojot augšrakstu un apakšrakstu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taustiņu izkārtojums un lietojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprināt pamatiemaņas darbā ar tastatūru
2. Dokumenta izveides pamatprincipi 1. izziņas līmenis vidēja 1,2 p. Dokumenta veidošanas secība
3. Dokumenta veidošanas secība 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izvēlies no saraksta un sakārto pareizā secībā
4. Taustiņu nozīmes maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Caps Lock, Shift, Num Lock, Ctrl.
5. Nosaukumu piešķiršana datnēm un mapēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ieteikumus nosaukumu piešķiršanai datnēm un mapēm
6. Rakstzīmju formatēšana (augšraksts un apakšraksts) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic rakstzīmju formatēšanu, lietojot augšrakstu un apakšrakstu.
7. Augšraksts, apakšraksts 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina jēdzienus: augšraksts, apakšraksts
8. Speciāla rakstzīme, simbols 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina jēdzienus: speciāla rakstzīme, simbols.
9. Rakstzīmju formatēšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas piemērotākos līdzekļus rakstzīmju formatēšanai
10. Rakstzīmju formatēšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas piemērotākos līdzekļus rakstzīmju formatēšanai
11. Rindkopu formatēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies pareizo atbildi
12. Atstarpe starp rindkopas rindām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas piemērotākos līdzekļus rakstzīmju formatēšanai

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dokumenta veidošanas secība. Tastatūra 00:15:00 vidēja 14,2 p. Pamatiemaņas darbā ar tastatūru. Dokumenta veidošanas secība.
2. Rakstzīmju formatēšana 00:15:00 vidēja 5 p. Izvēlas piemērotākos līdzekļus rakstzīmju formatēšanai