Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Rakstzīmju formatēšana (augšraksts un apakšraksts) 1p.
2. Augšraksts, apakšraksts 2p.
3. Rakstzīmju formatēšana I 1p.
4. Rakstzīmju formatēšana II 1p.