Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

14,2p.
1. Taustiņu izkārtojums un lietojums 2p.
2. Dokumenta izveides pamatprincipi 1,2p.
3. Dokumenta veidošanas secība 6p.
4. Taustiņu nozīmes maiņa 4p.
5. Nosaukumu piešķiršana datnēm un mapēm 1p.