Lai ievadīto tekstu varētu izmantot arī turpmāk (rediģēt, dublēt, izdrukāt, utt.), dokuments ir jāsaglabā. Katrai saglabātajai datnei ir savs nosaukums, kas sastāv no
 • datnes vārda;
 • punkta;
 • datnes paplašinājuma.
Paplašinājums parasti norāda datnes formātu, tas ir veidu, kā informācija datnē ir saglabāta. Paplašinājumi palīdz dažādām programmām „saprast” un izmantot datnēs saglabāto informāciju. Paplašinājumu parasti programma piešķir automātiski. Tā, piemēram, saglabājot lietotnē Word dokumentu ar vārdu saule, lietotne tam piešķir paplašinājumu docx un datorā datne tiek saglabāta ar nosaukumu saule.docx.
Datnei vārdu piešķir lietotājs, bet punkts un paplašinājums datnes nosaukumam tiek pievienots automātiski. Paplašinājums norāda datnes tipu (dokuments, zīmējums, utt.).
 
Piešķiro datnei vārdu, jāievēro daži ieteikumi:
 • neveidot ļoti garus “vārdus”;
 • nav ieteicams lietot garumzīmes un mīkstinājuma zīmes;
 • nelietot rakstzīmes: \ / ? : * " > < |.
Šie paši ieteikumi attiecināmi arī uz nosaukumu piešķiršanu mapēm. Vēl jāatceras, ka vienā mapē nevar atrasties:
 • datnes ar vienādiem nosaukumiem;
 • mapes ar vienādiem nosaukumiem;
 • ieteicams lietot tikai latīņu burtus.
Faila saglabāšana
1. Lai saglabātu izveidoto dokumentu, lieto komandu Saglabāt kā (Save as)!
 
1.png

2. Dialoglodziņā Saglabāt kā (Save As)

2.png
 • norādi mapi, kurā saglabāt failu;
 • tekstlodziņā Faila nosaukums (File name) ievadi nosaukumu, piemēram, Dokuments1;
 • piespied pogu Save (Saglabāt)!
3. Pārliecinies, ka pēc saglabāšanas lietotnes virsrakstjoslā ir parādījies faila nosaukums!
 
Ja dokuments tiek papildināts vai mainīts, tad izmaiņas saglabā, izmantojot komandu Saglabāt (Save). Gaidījumā, ja fails tiek saglabāts pirmo reizi, vienmēr atveras dialoglodziņš Saglabāt kā (Save As).
 
Atsauce:
Dokumentu saglabāšana http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086&chapterid=4704