Dažkārt dokumentā jāievada dažādas speciālas rakstzīmes un simboli, piemēram, lai varētu ievadīt e-pasta adresi, jālieto speciālā rakstzīme @.
Bieži dokumentos tiek lietoti arī dažādi simboli, piemēram, lai nebūtu jāraksta vārdi “tālruņa numurs”, lieto attiecīgu simbolu:
Screenshot_1.png.
Speciālo rakstzīmju un simbolu ievietošana
Lielākā daļa tastatūras speciālo rakstzīmju uz taustiņiem attēloti kā augšējie simboli. Piemēram, uz cipara 8 taustiņa attēlota arī zvaigznīte *. Lai ievadītu augšējo simbolu:
 • tur piespiestu taustiņu Shift;
 • piespiež attiecīgo taustiņu.
Lai ievietotu simbolus:
 • cilnē Ievietot (Insert) atver sarakstu Simbols (Symbol) – tajā var izvēlēties pēdējos izmantotos simbolus vai atvērt simbolu dialoglogu;
  Screenshot_2.png
   
 • dialoglogā Simbols (Symbols) atrod un  izvēlas nepieciešamo simbolu (jāzina, kuri vispār ir simbolu fonti);
  Screenshot_4.png
   
 • no dialogloga Simbols (Symbols) cilnes Specialās rakstzīmes (Special Characters) iespējams ievietot tādas rakstzīmes, kas nav pieejamas uz tastatūras, piemēram, ©, § vai ¶.
  Screenshot_3.png
 
Atsauce:
Speciālo rakstzīmju (simbolu) iespraušana http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086&chapterid=4676
startit.lv
Informātika pamatskolai 2.daļa V.Vēža redakcija. 2.daļa SIA "Mācību grāmata" 45 lpp.