Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sazarots algoritms Iepazīties ar sazarotiem algoritmiem
2. Sazarojuma pieraksta veidi Teksts, blokshēmas, programma
3. Ciklisks algoritms Ciklisku algoritmu vārdiskais pieraksts
4. Cikliska algoritma pieraksta veidi Teksts, blokshēmas, programma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sazaroti algoritmi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāra un nepāra skaitli
2. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad) 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zarošanās elementu pieraksta piemēri
3. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad, citādi) 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zarošanās elementu pieraksta piemēri
4. Skaitļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbību izpilde sazarotā algoritmā
5. Kārtošanas algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Sakārto dzīvniekus rindā pēc algoritma
6. Loterijas algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sazarošana, skaitļi
7. Krāsas izvēle 1. izziņas līmenis zema 1p. Sazarošana
8. Krājkase 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdiski pierakstīta cikliska algoritma izpilde
9. Ceļš līdz skolai 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ciklisks algoritms, pieraksts ar bultiņām
10. Atrodi pareizo ceļu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ciklisks algoritms, pieraksts ar vārdiem
11. Zīmē pēc algoritma 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ciklisks algoritms
12. Izkrāso pēc algoritma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ciklisks algoritms ar nosacījumiem
13. Ciklisks algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Cikliska algoritma komandas
14. Cikliska algoritma pieraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Komandas izvēle