Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sazarots algoritms Iepazīties ar sazarotiem algoritmiem
2. Sazarojuma pieraksta veidi Teksts, blokshēmas, programma
3. Ciklisks algoritms Ciklisku algoritmu vārdiskais pieraksts
4. Cikliska algoritma pieraksta veidi Teksts, blokshēmas, programma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sazaroti algoritmi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pāra un nepāra skaitli
2. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zarošanās elementu pieraksta piemēri
3. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad, citādi) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zarošanās elementu pieraksta piemēri
4. Skaitļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbību izpilde sazarotā algoritmā
5. Kārtošanas algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sakārto dzīvniekus rindā pēc algoritma
6. Loterijas algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sazarošana, skaitļi
7. Krāsas izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sazarošana
8. Krājkase 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdiski pierakstīta cikliska algoritma izpilde
9. Ceļš līdz skolai 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ciklisks algoritms, pieraksts ar bultiņām
10. Atrodi pareizo ceļu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ciklisks algoritms, pieraksts ar vārdiem
11. Zīmē pēc algoritma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ciklisks algoritms
12. Izkrāso pēc algoritma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ciklisks algoritms ar nosacījumiem
13. Ciklisks algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Cikliska algoritma komandas