Sazarojumi ir saistīti ar izvēles situāciju apstrādi. Ikdienā bieži sastopamies ar dažādām izvēles situācijām.
 
Kad gājējs drīkst iet pāri ielai?
1.png
 
Katru dienu cilvēkam nākas pieņemt daudzus lēmumus, kā rīkoties dažādās situācijās.
2.png
 
Līdzīgi ir ar automātiskām ierīcēm, kuru darbībā jāparedz algoritms noteiktām situācijām. Tā piemēram, lai uzvārītu ūdeni, vispirms jāpārliecinās, vai tējkannā ir ūdens  vai – tējkannai jāpārtrauc darboties, kad ūdens ir uzvārījies.
 
3.png
 
Sazarota struktūra veidojas tad, ja algoritma komandu izpildes secība ir atkarīga no noteikta nosacījuma izpildes vai neizpildes.
 
4.png
 
Atsauce:
www.startit.lv
https://fsprogr.wordpress.com/2013/11/02/sazarojumi/
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. - 82 lpp.