Teorija

Uzdevumi

1. Sazaroti algoritmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sazarota algoritma pieraksts teksta formā (ja, tad, citādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Skaitļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kārtošanas algoritms

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Loterijas algoritms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Krāsas izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Krājkase

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Ceļš līdz skolai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Atrodi pareizo ceļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Zīmē pēc algoritma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Izkrāso pēc algoritma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Ciklisks algoritms

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem