Procesu, kad kāda darbība tiek veikta vairākkārtīgi, sauc par ciklu.
Algoritma pieraksta veidi:
  • Teksts
  • Blokshēmas
  • Programma
 
Cikla pieraksts teksta veidā:
 
Sākums
1. Paņem zīmuli
2. Atrodi ceļa sākumu.
3. Cikls: Atkārto 2 reizes:
  •  5 rūtiņas pa labi
  •  5 rūtiņas uz augšu
  •  2 rūtiņas pa kreisi
  •  3 rūtiņas uz leju
4. Noliec zīmuli.
Beigas
  
 
Rezultāts:
1b.png
 
Ceļš r1.png atkārtojas 2 reizes.
  
  
Algoritma pieraksta veidu, kurā izmanto grafiskos elementus sauc par blokshēmām.
 
Cikliska algoritma "Sakārto dzīvniekus rindā pēc algoritma" blokshēmas piemērs:
 
uz13.png
 
Rezultāts: govs, cālis, sivēns, vilks, aita, ēzelis.
 
 
Cikla konstrukcija Pascal programmēšanas valoda For... To... Do:
 
For <cikla mainīgais> := <sākuma vērtība>  to <beigu vērtība>
do <operators>;