Teorija

Uzdevumi

1. Skolvadības sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Elektroniskais pasts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Skolvadības sistēmas e-pasts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. E-pasta etiķete

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Atpazīst jēdzienus

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Google tulkotājs

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem