Latvijā tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase un Mykoob.
 
eklase.pngmyk.png
 
Skolvadības sistēma atvieglo skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites, informē vecākus par skolēna mācību gaitām, piedāvā skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.
 
Skolvadības sistēmas ieguvumi:
Skolēniem - ļauj skolēniem izmantot tik iecienīto interneta vidi, lai uzzinātu par mājas darbiem, atzīmēm. Reitingu sistēma ļauj skolēnam salīdzināt savas sekmes ar citu sasniegumiem.
 
sk.png
 
Vecākiem - palīdz vecākiem uzzināt par skolēna sekmēm, mājasdarbiem, kavējumiem, kā arī ērti sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem. Šādā veidā vecāki var efektīvāk sekot līdzi skolēna gaitām skolā.
vec.png

Skolotājiem - būtiski atvieglo un uzlabo vispārējo mācību procesu. Skolotāji var ātri un ērti sagatavot pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju un atskaites elektroniskā formātā.
skol.png
 
Atsauce:
Par E-KLASI https://www.e-klase.lv/lv/e-klase/par-e-klasi/
startit.lv