Teorija

Svarīga e-pasta izmantošanas priekšrocība ir iespēja e-pasta ziņojumam piesaistīt un nosūtīt dažādu tipu failus jeb piesaistnes.
Piesaistne (attachment) ir elektroniskās pastkastītes ziņojumam pievienots fails.
Darbs ar piesaistnēm dažādās e-pasta sistēmās notiek līdzīgi. Tālāk tiks apskatīta piesaistņu lietošana www.inbox.lv e-pasta sistēmā.
 
Faila piesaistīšana ziņojumam
 
1. Atver savu elektronisko pastkastīti.
 
2. Atver jauna ziņojuma logu.
 
vest.png
 
3. Jauna ziņojuma logā veic šādas darbības:
  • tekstlodziņā Kam (To) ievadi adresāta e-pasta adresi;
  • tekstlodziņā Temats (Subject) ievadi ziņojuma raksturojumu;
  • apakšējā tekstlodziņā ievadi ziņojuma tekstu;
  • piesaistnes pievienošanai piespied pogu pf.png. 
 
4. Dialoglodziņā Atvērt (Open) izvēlies attēlu un piespied pogu Atvērt (Open) open.png.
 
pies.png
 
Jauna ziņojuma logā redzami piesaistīto failu nosaukumi. Ja nepieciešams, tad piesaistnes var izdzēst, izpildot klikšķi uz dz.png Dzēst šo pielikumu.
 
pilik.png
  
5. Piespiedi pogu szin.png.
 
Atsauce:
Internets? Protams. A. Sketčers. Zvaigzne ABC. 2005. 38.lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 40.-42.lpp.
www.inbox.lv