Svarīga e-pasta izmantošanas priekšrocība ir iespēja e-pasta ziņojumam piesaistīt un nosūtīt dažādu tipu failus jeb piesaistnes.
Piesaistne (attachment) ir elektroniskās pastkastītes ziņojumam pievienots fails.
Darbs ar piesaistnēm dažādās e-pasta sistēmās notiek līdzīgi. Tālāk tiks apskatīta piesaistņu lietošana www.inbox.lv e-pasta sistēmā.
 
Faila piesaistīšana ziņojumam
 
1. Atver savu elektronisko pastkastīti.
 
2. Atver jauna ziņojuma logu.
 
Compose_850x546.png
 
3. Jauna ziņojuma logā veic šādas darbības:
  • tekstlodziņā Kam (To) ievadi adresāta e-pasta adresi;
  • tekstlodziņā Temats (Subject) ievadi ziņojuma raksturojumu;
  • apakšējā tekstlodziņā ievadi ziņojuma tekstu;
  • piesaistnes pievienošanai piespied pogu add_attach.png. 
 
4. Dialoglodziņā Atvērt (Open) izvēlies attēlu un piespied pogu Atvērt (Open) open.png.
 
screen3_850x639.png
 
Jauna ziņojuma logā redzami piesaistīto failu nosaukumi. Ja nepieciešams, tad piesaistnes var izdzēst, izpildot klikšķi uz dz.png Dzēst šo pielikumu.
  
 
attachments_850x323.png
 
  
5. Piespiedi pogu szin.png.
 
 
Atsauce:
Internets? Protams. A. Sketčers. Zvaigzne ABC. 2005. 38.lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 40.-42.lpp.
www.inbox.lv