Elektroniskais pasts ir izplatītākais interneta pakalpojumu veids. Saīsināti to apzīmē e-pasts.
Elektroniskais pasts jeb e-pasts ir ziņojumu pārsūtīšana internetā.
Lai nosūtītu, saņemtu un pārsūtītu ziņojumu ir nepieciešama e-pasta adrese. Skolvadības sistēmas e-pasta izmantošanai nav nepieciešama e-pasta adrese. Adresātus izvēlas no skolēnu, vecāku un skolotāju saraksta.
 
5.png
 
sa.png
  
Sistēmas e-pasta vidē ir mapes:
  • Jauna vēstule – rakstīt jaunu vēstuli
  • Ienākošās – saņemtās vēstules
  • Svarīgās – svarīgi ziņojumi, tos atverot, nospiež uz pogu sarkans karodziņš, ziņojums tiek ievietots mapē Svarīgās
  • Aizsūtītās – glabājas aizsūtītie ziņojumi
  • Dzēstās – ziņojumi, kuri ir izdzēsti
  • Melnraksti – saglabā nepabeigtus ziņojumus, kurus turpinās sagatavot vēlāk.
  • Jauna mape – izveido jaunu mapi, kurā iespējams pārvietot ziņojumus.
 
Sarakste E-klases pastā ir droša.
 
Pavisam izdzēst vēstules no mapēm Aizsūtītie un Dzēstie nav iespējams, jo tās kalpo kā pierādījums notikušai sarakstei.
 
Katram lietotājam jālieto sava parole.
 
7a.png
 
E-pasts paredzēts vēstules rakstīšanai, tāpēc jāraksta īsi un konkrēti. Nerakstīt vēstulē neko tādu, ko nerakstītu uz pastkartes ar savu adresi un parakstu vai nespraustu pie ziņojuma dēļa.
 
8a.png
 
Ko nevajadzētu darīt:
  • Teksts ar lielajiem burtiem tiek uztverts kā kliegšana.
 
Vēstulei parasti pievieno parakstu.
n.png