20.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Dabas rezervāti

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nacionālie parki

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Sarkanā grāmata

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Aizsargājamie augi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Aizsargājamie dzīvnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dabas aizsardzība

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli