Latvijas aizsargājamie dzīvnieki
Speciālisti uzskata, ka līdz 2100. gadam varētu izmirt aptuveni puse no visām pašlaik vēl sastopamajām sugām. Un galvenais iemesls tam ir iznīcinātās dzīves vietas, kur sugas pirms tam dzīvojušas; daudzas vietējās sugas aiziet bojā, ja, labākus dzīves apstākļus meklējot, šeit ienāk vēl nebijušas sugas vai arī tās ieved cilvēki. Dzīvās radības iznīcina piesārņojums. No dzīvnieku valsts izstrādājumiem gatavo pārtiku, apģērbu, rotājumus, mēbeles un citus priekšmetus. Kādam prieku sagādā dažādas izklaides, un tādēļ savulaik tika iznīcināti ceļojošie baloži. Skumdina fakts, ka visam iepriekš nosauktajam iemesls ir viens – tas ir cilvēks, tā darbības.
 
Arī Latvijā dažādu iemeslu dēļ daudzas dzīvnieku sugas izmirst. Šobrīd par īpaši aizsargājamām tiek uzskatītas vairāk kā 250 dzīvnieku sugas.
 
lacis.jpg
Brūnais lācis
 
Mūsu senčiem neticams droši vien būtu licies fakts, ka reiz pienāks diena, kad lāči savvaļā vairs tikpat kā nebūs sastopami. Pēdējie lāči Latvijā tika iznīcināti 1920. gados. Mūsdienās to daudzums Latvijas mežos varētu būt vien kāds desmits.
 
siksparnis.jpg
Ūdeņu naktsikspārnis
 
Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautas visas sikspārņu sugas. Cilvēki ir iznīcinājuši sikspārņu dzīves vietas - vecos kokus ar dobumiem. Kādu laiku sikspārņi bija iemācījušies dzīvošanai un ziemas guļai izmantot bēniņu un pagrabu telpas, bet tagad daudzas mājas tiek siltinātas un ieejas aiztaisītas. Tāpēc zinātnieki aicina cilvēkus, kas savās mājās pamanījuši guļam sikspārņus, ļaut viņiem tur palikt.
 
brunurupucis.jpg
Purva bruņurupucis
 
Vienīgā Latvijā sastopamā bruņurupuču suga ir purva bruņurupucis. Latvijā šī suga sastopama ļoti reti. Pēdējo desmitu gadu laikā atrasti tikai atsevišķi īpatņi. Tāpēc suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā.
 
zirneklis.jpg
Krastu medniekzirneklis
 
Krastu medniekzirneklis ir lielākais Latvijas zirneklis. Tas garumā pārsniedz 2 centimetrus. Parasti tas uzturas mitrās, krūmiem aizaugušās pļavās, purvos un ūdenstilpju krastos. Zem ūdens var palikt 10 – 15 minūtes.
Daudzās Eiropas valstīs šo zirnekļu dzīvei piemērotas dzīvesvietas ir iznīcinātas, un tie ir izzuduši. Tāpēc, neskatoties uz to, ka pie mums krastu medniekzirnekļi vēl sastopami samērā bieži, tie ir iekļauti Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā.
 
Svarīgi!
Dzīvniekiem ļoti kaitē vides piesārņojums un dzīvesvietu izzušana. Ja tu saudzīgi izturēsies pret vidi, nepiesārņosi to, varbūt izglābsi dzīvību kādam retam dzīvniekam!
 
Vairāk par Latvijas aizsargājamajiem dzīvniekiem vari uzzināt šeit.
 
 
Atsauce:
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=110&what=16
https://lv.wikipedia.org/wiki/Eir%C4%81zijas_br%C5%ABnais_l%C4%81cis
http://flickriver.com/photos/dietmarnill/5118223438/
http://digilander.libero.it/fzfish/tartarughe/Emys%20Orbicularis.jpg
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/augi_dzivnieki/brunurupuci.shtml
http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/Pisauridae/Pisauridae.htm
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/augi_dzivnieki/zirnekli.shtml