Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Dabas rezervāti 1p.
2. Nacionālie parki 1p.
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas 1p.
4. Sarkanā grāmata 2p.
5. Sugu izmiršanas cēloņi 2p.
6. Aizsargājamie augi 1p.
7. Aizsargājamie dzīvnieki 1p.
8. Drošības noteikumi dabā 1p.