Teorija

Uzdevumi

1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dzīvnieku pārvietošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Dzīvnieku noteikšana pēc attēliem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dzīvnieku uzvedības novērošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Rūpes par dzīvniekiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Dzīvo būtņu saudzēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Dzīvnieki: tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem