Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts
3. Dzīvnieku daudzveidība Dzīvnieku pielāgotība dažādām dzīves vidēm un pārvietošanās veidiem
4. Dzīvnieku noteikšana Noteicēju lietošana

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi
2. Dzīvnieku pārvietošanās veidi Dzīvnieku pielāgotība dažādiem pārvietošanās veidiem
3. Dzīvnieku noteikšana Dzīvnieku noteicēju izmantošana
4. Dzīvnieku uzvedība Dzīvnieku uzvedība dabā, mājā, zooloģiskajā dārzā
5. Dzīvnieku aprūpe un saudzēšana Kā rūpēties par dzīvniekiem, kā un kāpēc tos saudzēt?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki 1. izziņas līmenis zema 1p. Dzīvnieku grupēšana
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ar attēliem
3. Dzīvnieku pārvietošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dzīvnieku pielāgotība dažādiem pārvietošanās veidiem (peldēšana, lidošana, rāpošana)
4. Dzīvnieku noteikšana pēc attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlu noteicēja izmantošana
5. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdiskā noteicēja izmantošana
6. Dzīvnieku uzvedības novērošana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Uzdevums ar attēliem
7. Rūpes par dzīvniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieradināto dzīvnieku aprūpe
8. Dzīvo būtņu saudzēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dzīvo būtņu saudzēšanas nepieciešamība un pasākumi

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki Citi zema 1p. Dzīvnieku grupēšana
2. Dzīvnieku uzvedības novērtēšana Citi augsta 1p. Uzdevums ar attēliem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki: tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 12p. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi. Dzīvnieku noteikšana. Rūpes par dzīvniekiem.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 00:00:00 vidēja 4p. Teorija. 1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki. 2. Dzīvnieku pārvietošanās. Uzdevumi. 1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki. 2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi. 3. Dzīvnieku pārvietošanās.
2. Dzīvnieku noteikšana 00:00:00 vidēja 4p. Teorija. 1. Dzīvnieku noteikšana. Uzdevumi. 1. Dzīvnieku noteikšana pēc attēliem. 2. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja.
3. Rūpes par dzīvniekiem 00:00:00 vidēja 6p. Teorija. 1. Dzīvnieku uzvedība. 2. Dzīvnieku aprūpe un saudzēšana. Uzdevumi. 1. Dzīvnieku uzvedības novērošana. 2. Rūpes par dzīvniekiem. 3. Dzīvo būtņu saudzēšana.