Grūtības pakāpe:
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki 1 p.
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 1 p.
3. Dzīvnieku pārvietošanās 2 p.
4. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja 2 p.
5. Dzīvnieku uzvedības novērtēšana 1 p.
6. Rūpes par dzīvniekiem 3 p.
7. Dzīvo būtņu saudzēšana 2 p.