20.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Sauszemes un ūdens dzīvnieki 1p.
2. Dzīvnieku pielāgotība dzīves videi 1p.
3. Dzīvnieku pārvietošanās 2p.
4. Dzīvnieku noteikšana pēc vārdiskā noteicēja 2p.
5. Dzīvnieku uzvedības novērtēšana 1p.
6. Rūpes par dzīvniekiem 3p.
7. Dzīvo būtņu saudzēšana 2p.