Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aizsargājamie dabas objekti Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti; uzvedības normas dabas vidē
2. Aizsargājamie augi Sarkanā grāmata. Aizsargājamie augi
3. Aizsargājamie dzīvnieki Latvijas retie dzīvnieki un to aizsardzība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas rezervāti 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas dabas rezervātus
2. Nacionālie parki 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas nacionālos parkus
3. Latvijas aizsargājamās teritorijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas aizsargājamo teritoriju nozīmi
4. Sarkanā grāmata 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina Sarkanās grāmatas izveides mērķus
5. Aizsargājamie augi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot lietot Sarkano grāmatu, lai pazītu aizsargājamos augus
6. Aizsargājamie dzīvnieki 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst attēlos Latvijas aizsargājamos dzīvniekus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas aizsardzība 00:00:00 vidēja 10p. Dabas aizsargājamās teritorijas, aizsargājamie augi un dzīvnieki Latvijā.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aizsargājamie dabas objekti 00:00:00 vidēja 3p. Teorija. 1. Aizsargājamie dabas objekti. Uzdevumi. 1. Dabas rezervāti. 2. Nacionālie parki. 3. Latvijas aizsargājamās teritorijas.
2. Aizsargājamie augi un dzīvnieki 00:22:00 vidēja 4p. Teorija. 1. Aizsargājamie augi. 2. Aizsargājamie dzīvnieki. Uzdevumi. 1. Sarkanā grāmata. 2. Aizsargājamie augi. 3. Aizsargājamie dzīvnieki.