Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Augi un dzīvnieki Prot salīdzināt augus un dzīvniekus pēc to dzīvības pazīmēm. Izprot ūdens nozīmi augu un dzīvnieku attīstībā.
2. Augu augšana un vairošanās Zina par augu vairošanos un augšanu. Lieto jēdzienus: zieds, auglis, sēklas. Veic eksperimentus par sēklu dīgšanu. Izprot gaisa un ūdens nozīmi augu attīstībā.
3. Barības ķēdes Zina par dzīvnieku barošanos. Prot pastāstīt par barības ķēdēm. Prot saskatīt dabā un raksturot vienkāršas barības ķēdes (augi, augēdāji dzīvnieki, gaļēdāji dzīvnieki).
4. Dzīvo būtņu audzēšana Pavairo augus ar tā daļām (spraudeņiem). Zina, kā rūpēties par dzīvajām būtnēm.
5. Veselīgs dzīvesveids Zina, kas ir veselīgs dzīvesveids. Apzinās veselīga dzīvesveida ievērošanas nozīmi un veselības saudzēšanas nepieciešamību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina augus un dzīvniekus pēc to dzīvības pazīmēm
2. Augu un dzīvnieku atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir augus un dzīvniekus attēlos
3. Sēklu dīgšanas apstākļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kādi apstākļi nepieciešami sēklu dīgšanai
4. Auga uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto jēdzienus: zieds, auglis, sēklas.
5. Barības ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskatīt vienkāršas barības ķēdes
6. Rūpes par dzīvajām būtnēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā rūpēties par dzīvajām būtnēm.
7. Veselīga dzīvesveida paradumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir veselīgs dzīvesveids.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Temata noslēguma tests: augšana un barošanās 00:00:00 vidēja 10 p. Augi un dzīvnieki, to attīstība. Sēklu dīgšana. Dzīvnieku barošanās, barības ķēdes.Rūpes par dzīvajām būtnēm. Veselīgs dzīvesveids.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augi un dzīvnieki, to augšana 00:00:00 vidēja 5 p. Teorija: 1. Augi un dzīvnieki. 2. Augu augšana un vairošanās. 3. Barības ķēdes. Uzdevumi: 1. Augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes. 2. Augu un dzīvnieku atsķiršana. 3. Sēklu dīgšanas apstākļi. 4. Auga uzzbūve. 5. Barības ķēde.
2. Rūpes par augiem, dzīvniekiem un cilvēka veselību 00:00:00 vidēja 2 p. Teorija: 1. Dzīvo būtņu audzēšana. 2. Veselīgs dzīvesveids. Uzdevumi: 1. Rūpes par dzīvajām būtnēm. 2. Veselīga dzīvesveida paradumi.