Grūtības pakāpe:
1. Augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes 1p.
2. Augu un dzīvnieku atšķiršana 1p.
3. Sēklu dīgšanas apstākļi 1p.
4. Auga uzbūve 1p.
5. Barības ķēde 1p.
6. Kā rūpēties par augiem? 1p.
7. Kā rūpēties par dzīvniekiem? 1p.
8. Rūpes par dzīvajām būtnēm 1p.
9. Veselīga dzīvesveida paradumi 1p.
10. Veselīga dzīvesveida nozīme 1p.