Ko dzīvnieki ēd?
 
Lai varētu augt, pārvietoties, vairoties, visiem dzīvniekiem jāēd. Ir zālēdāji dzīvnieki, kas ēd augus. Kukaiņēdāji ēd kukaiņus. Plēsīgie dzīvnieki ēd citus dzīvniekus. Dzīvnieku barošanās attiecības var attēlot barības ķēdēs.
 
Barības ķēdes vienmēr sākas ar augiem. Attēlā parādīta barības ķēde, kurā
  • sienāzis (augēdājs) ēd augus,
  • pele (gaļēdāja) ēd sienāzi,
  • čūska (gaļēdāja) apēd peli,
  • čūsku apēd ērglis (gaļēdājs),
  • kad organismi iet bojā, organisku vielu sadalīšanu veic reducenti.
Barības vielu pārvietošanos barības ķēdē attēlo ar bultiņām.
 
Barības ķēde.png
 
Mēģini izveidot barības ķēdes, spēlējot spēli šeit. Varēsi arī vienlaicīgi mācīties dzīvnieku nosaukumus angļu valodā.