Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ūdens dabā Ūdens atrašanās dabā. Nokrišņi.
2. Ūdens agregātstāvokļi Ūdens agregātstāvokļu maiņa dabā un ikdienas dzīvē
3. Lietus veidošanās Lietus veidošanās dabā un eksperiments
4. Ūdenskrātuvju raksturošana Dabiskas ūdenskrātuves raksturošana pēc plāna
5. Ūdens temperatūras mērīšana Ūdens temperatūras mērīšana un pierakstīšana
6. Ūdens izmantošana Ūdens taupīga izmantošana, piesārņojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nokrišņu veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst nokrišņu veidus. Uzdevums ar attēliem.
2. Ūdens agregātstāvoklis 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst ūdens agregātstāvokļus. Uzdevums ar attēliem.
3. Ūdens agregātstāvokļu maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ūdens agregātstāvokļu maiņa dabā
4. Temperatūra un agregātstāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Temperatūras ietekme uz ūdens agregātstāvokli
5. Lietus veidošanās 2. izziņas līmenis augsta 3p. Eksperiments par lietus veidošanos
6. Ūdenskrātuvju veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst dabiskās ūdenskrātuves. Uzdevums ar attēliem.
7. Ūdenskrātuves raksturošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ezera raksturošana pēc dotā plāna
8. Eksperimenti ar ūdeni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ūdens agregātstāvokļa maiņa
9. Ūdens temperatūras mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Termometra izvēle. Uzdevums ar attēliem.
10. Ūdens izmantošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Ūdens izmantošanas veidi
11. Ūdens taupīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Taupīgas ūdens izmantošanas veidi

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens agregātstāvokļi Citi vidēja 1p. Ūdens agregātstāvokļu atkarība no temperatūras
2. Ūdenskrātuves raksturošana Citi vidēja 3p. Upes raksturošana pēc dotā plāna

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens agregātstāvokļi 00:00:00 vidēja 4p. Ūdens agregātstāvokļu maiņa dabā un sadzīvē
2. Ūdens pētīšana 00:00:00 vidēja 6p. Ūdenskrātuvju raksturošana, eksperimenti ar ūdeni
3. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 17p. Noslēguma tests par tēmu "Ūdens"