Teorija

Uzdevumi

1. Nokrišņu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ūdens agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Ūdens agregātstāvokļu maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Temperatūra un agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lietus veidošanās

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Ūdenskrātuvju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ūdenskrātuves raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Eksperimenti ar ūdeni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Ūdens temperatūras mērīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Ūdens izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Ūdens taupīšana

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Ūdens agregātstāvokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Ūdens pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem