Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Nokrišņu veidi 1p.
2. Ūdens agregātstāvokļi 1p.
3. [Vecā versija] Ūdens agregātstāvokļu maiņa 1p.
4. Temperatūra un agregātstāvoklis 1p.
5. Lietus veidošanās 3p.
6. Ūdenskrātuvju veidi 1p.
7. Ūdenskrātuves raksturošana 3p.
8. Eksperimenti ar ūdeni 1p.
9. Ūdens temperatūras mērīšana 1p.
10. Ūdens izmantošana 2p.
11. Ūdens taupīšana 2p.