Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Ūdenskrātuvju veidi 1p.
2. Ūdenskrātuves raksturošana 3p.
3. Eksperimenti ar ūdeni 1p.
4. Ūdens temperatūras mērīšana 1p.