Lai raksturotu ūdenskrātuvi, no sākuma jānosaka tās veids.
 
strauts.jpg
Strauts plūst diezgan strauji. Tas ir sekls, šaurs. Ļoti bieži ūdens plūdumu traucē akmens krāvumi, zari un citi šķēršļi, veidojot līkumus un nelielas krāces. Strautam kļūstot platākam, tas pārveidojas par upi.
 
upe.jpg
Upes ir ļoti dažādas - platas un šauras, dziļas un seklas, taisnas un līkumainas, lēnas un straujas. Visām upēm kopīgs ir tas, ka tās plūst no iztekas uz ieteku kādā ezerā, jūrā vai okeānā. Raksturojot upi, jāstāsta par tās īpašībām.
 
Adamovas_ezers1.jpg
Ezers veidojas plašā zemes padziļinājumā, kur uzkrājas saldūdens. Ezeros parasti ietek upes un avoti, tajos krīt nokrišņi. Ezeri nereti iegūst ūdeni arī no purviem. No ezeriem parasti iztek viena upe.
 
juura.jpg
Jūra ir liela sālsūdens ūdenstilpne, kura saistīta ar okeānu. Latvija atrodas pie Baltijas jūras. Tās ūdens nav ļoti sāļš, Baltijas jūra ir diezgan sekla - vidējais dziļums ir 55 metri, dziļākā vieta ir 459 metrus dziļa.
 
Ūdenskrātuves raksturošana
 
Visvieglāk ūdenskrātuvi raksturot pēc šāda plāna:
 1. Ūdenskrātuves veids
 2. Ūdenskrātuves lielums
 3. Ūdenskrātuves īpatnības (forma, dziļums, straumes ātrums, virziens utt.)
 4. Ūdenskrātuves krasti (dubļaini, smilšaini, zālaini, akmeņaini, krūmaini utt.)
 5. Ūdensaugi (cik daudz, kur atrodas)
 6. Ūdensdzīvnieki (kādi dzīvnieki redzami ūdenī - vardes, kukaiņi, gliemeži, citi).
 
lielupe.jpg
 1. Ūdenskrātuves veids: upe
 2. Ūdenskrātuves lielums: vidēji plata
 3. Ūdenskrātuves īpatnības: rāma straume
 4. Ūdenskrātuves krasti: apauguši ar zāli
 5. Ūdensaugi: nav redzami
 6. Ūdensdzīvnieki: nav redzami
 
juglas_ez_putni_300908.jpg
 1. Ūdenskrātuves veids: ezers
 2. Ūdenskrātuves lielums: plašs ezers
 3. Ūdenskrātuves īpatnības: izlocīti krasti, salas
 4. Ūdenskrātuves krasti: apauguši ar ūdensaugiem, dubļaini
 5. Ūdensaugi: sīkas aļģes un sīki augi ūdenī
 6. Ūdensdzīvnieki: putnu bars (zosis)
Svarīgi!
Veicot pētījumus dabā, ievēro drošības noteikumus!
Neej tuvu ūdenskrātuves malai, ja tai ir stāvs krasts! Nekāp uz ledus! Atturi no tā citus bērnus!
Ja kāds ir iekritis ūdenī vai ielūzis ledū, sauc palīgus - pieaugušos cilvēkus.
Glābējus var izsaukt pa tālruni 112.