Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā attēlot spēka lielumu un virzienu? Attēlo spēku darbības virzienu un lielumu ar bultiņām. (D.6.3.2.1.)
2. Spēks un kustība Lai izkustinātu vai apstādinātu ķermeni, uz to jāiedarbojas kādam citam ķermenim. (D.Li.3.)
3. Kā mērīt spēku? Iegūtos datus reģistrē ar skolotāja palīdzību, izvēloties atbilstošu datu reģistrēšanas veidu. (D.6.11.9.1.)
4. Ātruma aprēķināšana Veido jēdzienu “ātrums”, salīdzinot vienā laika vienībā veiktos attālumus, izsakot to ar vārdisku un matemātisku sakarību. (D.6.3.1.1.)
5. Ātruma noteikšana Veido jēdzienu “ātrums”, salīdzinot vienā laika vienībā veiktos attālumus, eksperimentējot un izsakot to ar vārdisku un matemātisku sakarību. (D.6.3.1.1.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Lai izkustinātu vai apstādinātu ķermeni, uz to jāiedarbojas kādam citam ķermenim. (D.Li.3.)
2. Spēka mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas uzdevumam atbilstošu mērierīci, saprotot iedaļas vērtību. (D.6.11.2.1.)
3. Ātruma aprēķināšana un mērvienības 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
4. Ātruma formula un aprēķins (m/s) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
5. Ātruma formula un aprēķins (km/h) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
6. Veiktā ceļa aprēķināšanas formula un rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
7. Kustības laika aprēķināšanas formula un rezultāts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
8. Vienību pārveidošana no m/s uz km/h 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
9. Vienību pārveidošana no km/h uz m/s 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
10. Straumes ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina vidējo ātrumu, eksperimentējot un novērojot. (D.6.3.1.2.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka iedarbība Citi vidēja 1p. Ja spēki, kas darbojas uz ķermeni, nav līdzsvarā, ķermenis kustas aizvien ātrāk vai aizvien lēnāk. (D.Li.3.)
2. Spēku salīdzināšana Citi vidēja 1p. Attēlo spēku darbības virzienu un lielumu ar bultiņām. (D.6.3.2.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātruma aprēķins un mērvienība Citi zema 2p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
2. Ātruma aprēķināšana (m/s) Citi vidēja 2p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)
3. Ātruma aprēķināšana (km/h) Citi zema 2p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.6.3.1.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka attēlošana un mērīšana 05:00:00 vidēja 5p. Par spēku uzskata iedarbību uz ķermeni, kuras rezultātā mainās tā kustības ātrums vai virziens. Ir spēki, kas veicina (piemēram, mašīnas radītais vilcējspēks) vai kavē (piemēram, gaisa pretestības spēks) ķermeņa kustību. (D.Li.3.)
2. Ātruma aprēķini 20:00:00 vidēja 25p. Aprēķina vidējo ātrumu, eksperimentējot un novērojot. (D.6.3.1.2.)