Kā parādīt spēkus?
  
Aplūko attēlu! Tajā redzams, ka divi suņi cīnās par virves gabalu. Katrs suns to velk uz savu pusi.
Vai ir iespējams attēlā parādīt, kurš suns uz kuru pusi, ar kādu spēku velk virves gabalu?
 
puppy-1647692_1280.jpg
Svarīgi!
Visvieglāk spēku darbības virzienu un lielumu ir parādīt ar bultiņām.
Ar sarkano bultiņu parādīts spēks, ar kādu virves gabalu velk suns, kas atrodas pa labi. Ar dzelteno bultiņu parādīts spēks, ar kādu virves gabalu velk suns, kas atrodas pa kreisi. Bultiņu virziens ir pretējs, jo suņi virves gabalu velk katrs uz savu pusi. Kurš suns ir stiprāks? Dzeltenā bultiņa ir garāka, tātad suns, kas atrodas pa kreisi, virvi velk ar lielāku spēku.
 
puppy2.PNG
 
Ja suns, kas atrodas pa kreisi, virvi velk ar lielāku spēku, tad šo spēku attēlo ar garāku bultiņu..
Spēks ir iedarbība uz ķermeni, kā rezultātā mainās tā kustības ātrums vai virziens.
Ja suņi nespēlētos ar virves gabalu, tas nekustētos.  Dažkārt spēki kustību veicina. Tas ir redzams attēlā - suņu spēlēšanās liek virves gabalam kustēties.
Kādi spēki vēl liek kustēties priekšmetiem?
 
car.PNG
 
Piemēram, mašīnas dzinēja radītais vilcējspēks liek mašīnai kustēties uz priekšu. Jo lielāks vilcējspēks, jo ātrāk mašīna kustas. Mašīnai traucē kustēties berzes spēks, ko rada riepu saķere ar asfaltu, kā arī gaisa pretestība. Berzes spēks ir vajadzīgs, lai mašīna turētos uz ceļa. Bet pārāk liels berzes spēks padara mašīnu lēnāku. Tāpēc konstruktori veido riepu formu un  mašīnas formu tā, lai berzes spēku samazinātu.
 
car2.PNG
 
Ja vajag samazināt mašīnas ātrumu vai to apturēt, jāsamazina vilcējspēks un jāpalielina berzes spēks. Jo lielāks berzes spēks, jo mašīna kustēsies lēnāk. Ja vilcējspēku noņem, piemēram, izslēdzot dzinēju, berzes spēks mašīnu apstādina.