Kā spēki ietekmē kustību?
 
Pavēro video biljarda spēles trikus! Pievērs uzmanību - kā sitiens pa bumbiņu (spēks) maina citu bumbiņu kustības ātrumu un virzienu!
 
 
Spēki ietekmē ķermeņa kustības ātrumu un virzienu.
  
Piemēram, uz buru laivu (attēlā zemāk) vienlaikus iedarbojas
  • ūdens cēlējspēks (1), kas nodrošina noturēšanos virs ūdens,
  • smaguma spēks (2), ar kādu laivu pievelk Zeme,
  • vēja radītais dzinējspēks (3), kas virza laivu uz priekšu,
  • ūdens pretestības spēks (4), kas kustībai traucē.
Buru laiva ar bultiņām.jpg
 
Ja visi spēki ir līdzsvarā, tad laiva atrodas vienā vietā un nekustas. Ja kāds spēks ir spēcīgāks par citiem, laiva pārvietojas tā virzienā. Buru laivas bura tiek gatavota tā, lai vēja radītais dzinējspēks (3)  būtu lielāks par citiem spēkiem un pārvietotu laivu uz priekšu.
Attēlā bultiņas, kas attēlo cēlējspēku (1) un smaguma spēku (2) ir vienādi garas, bet vērstas pretējos virzienos. Buru laiva nepaceļas gaisā un negrimst ūdenī, bet vienmērīgi peld pa ūdens virsmu, jo abi spēki līdzsvaro viens otru.
Bultiņa, kas attēlo dzinējspēku (3) ir garāka par bultiņu, kas attēlo ūdens pretestības spēku (4). Spēki darbojas viens otram pretī, bet  buru laiva kustas lielākā spēka virzienā - pa labi.
  
Arī tu vari novērot, kā spēks ietekmē kustības virzienu un ātrumu, ja
  • grūd nelielu bumbiņu pa galda virsu ar dažādu spēku un dažādos virzienos,
  • ripini pa galdu bumbiņu un sit pret to citu bumbiņu,
  • braucot ar divriteni straujāk vai lēnāk min pedāļus, pagriez stūri
  • un vēl daudzos citos veidos.