Teorija

Uzdevumi

1. Iespīlējums, koncentrēta slodze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Iespīlēta sija, izkliedētā slodze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vertikāls iespīlējums, 2 slodzes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Simetriski slogota sija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Slogota sija ar 2 spēkiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Slogots stienis ar 3 spēkiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Konsolēta sija ar 3 slodzēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Rāmis, balsta reakcijas pa 2 asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Rāmis, moments iespīlējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Rāmis, slogots ar 1 spēku

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Momenta noteikšana iespīlējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Slogotas sijas balsta reakciju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Slogota rāmja balsta reakciju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem