Teorija

Uzdevumi

1. Iekšējās Q piepūles sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Iekšējās M piepūles sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Q un M epīru grafiskais attēlojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Q piepūles vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Piepūļu noteikšana sijai

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem