Grūtības pakāpe:
1. Iekšējās Q piepūles sijai 2p.
2. Iekšējās M piepūles sijai 2p.
3. Piepūļu vērtību noteikšana 2p.
4. Q piepūles vērtības noteikšana 1p.
5. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai 1p.