Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iekšējās Q un M piepūles liecē sijai. Iekšējo piepūļu noteikšana, vienkāršāko slogojumu veidi un to grafiskie rezultāti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējās Q piepūles sijai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Brīvi balstīta sija, slogota ar izkliedēto slodzi q, Q noteikšana
2. Iekšējās M piepūles sijai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. M noteikšana, brīvi balstīta sija, slogota ar izkliedēto slodzi q
3. Q un M epīru grafiskais attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršie slogojuma veidi un to attiecīgās Q un M epīras
4. Q piepūles vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Slogota sija ar P vai q slodzi, Q aprēķināšana
5. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Piepūļu aprēķināšana, izmantojot šķēluma metodi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piepūļu noteikšana sijai 00:00:00 vidēja 8p. Vienkārša līmeņa tests pamatu apgūšanai piepūļu aprēķināšanā, šķēlumu izmantošana, epīras vērtību aprēķināšanas, grafiskie aprēķinu rezultāti.