Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Balstu reakcijas Būvmehānikas ievadkursa īss teorijas apraksts, balsta reakcijas, balstu veidi, slodžu veidi, analītiskie līdzsvara vienādojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iespīlējums, koncentrēta slodze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar koncentrētu spēku slogota sija, divu balsta reakciju noteikšana ar atbilžu variantiem
2. Iespīlēta sija, izkliedētā slodze 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vertikālās balsta reakcijas noteikšana
3. Vertikāls iespīlējums, 2 slodzes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Konstrukcija ar 1 iespīlētu balstu, slogota 2 virzienos, 3 balsta reakciju noteikšana
4. Simetriski slogota sija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Simetriski slogota sija ar izkliedēto slodzi
5. Slogota sija ar 2 spēkiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Koncentrēta un izkliedēta slodze, balsta reakciju noteikšana
6. Slogots stienis ar 3 spēkiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Slogots stienis ar spēkpāri, izkliedētu slodzi un koncentrētu spēku
7. Konsolēta sija ar 3 slodzēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Konsolēta sija, horizontāli un vertikāli slogota
8. Rāmis, balsta reakcijas pa 2 asīm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Slogots rāmis, vertikālo un horizontālo balsta reakciju noteikšana
9. Rāmis, moments iespīlējumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Slogots rāmis, vertikālās balsta reakcijas noteikšana, momenta noteikšana iespīlējumā
10. Rāmis, slogots ar 1 spēku 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Trīslocīklu rāmis ar dažādiem balstu veidiem, slogots ar izkliedēto slodzi, balsta reakciju noteikšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Momenta noteikšana iespīlējumā 00:00:00 vidēja 8 p. Vienkārša līmeņa tests iemaņu pārbaudei par balsta reakcijām vienkāršās konstrukcijās
2. Slogotas sijas balsta reakciju noteikšana 00:00:00 vidēja 8 p. 2 teorētiskie jautājumi, 2 uzdevumi ar slogotu siju
3. Slogota rāmja balsta reakciju noteikšana 00:00:00 vidēja 5 p. Tests līdzīgs RTU pārbaudes darbam par šo tēmu