STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Vīrieša dzimumsistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Sievietes dzimumsistēma

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Apaugļošanās

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Embrionālā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Grūtniecības norise

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Dzemdības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Higiēna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kontracepcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Attīstība pēc piedzimšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Progesterona funkcijas (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dzimumorgānu uzbūve, funkcijas, higiēna.

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Kontracepcija, embrionālā attīstība, attīstība pēc piedzimšanas.

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Vairošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem