Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vairošanās orgānu funkcijas 2p.
2. Vīrieša dzimumsistēma 2p.
3. Sievietes dzimumsistēma 2p.
4. Higiēna 1p.