Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija skolotājam par nodaļu ,,Putnu uzbūve un funkcijas"
2. Putnu ķermeņa sega un izmēri Skolēni iepazīst Latvijā un pasaulē mazākos un lielākos putnus, spalvas uzbūvi un spalvu veidus, video ,,Bišu kolibri". Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
3. Putnu pārvietošanās veidi Skolēni gūst priekšstatu par gaisa spiediena maiņām putna spārna abās pusēs, kas ietekmē lidošanu un lidošanas veidiem - vēzējot spārnus un planējot. Ir dotas saites uz video par strausa skrējienu, pingvīnu peldēšanu un putnu planēšanu.
4. Putnu knābju un kāju pielāgojumi dzīves videi Ilustratīvs materiāls par putnu pielāgojumiem pārvietošanās un barošanās veidam, piemērots demonstrēšanai uz ekrāna. Skolēni iepazīst gan pielāgojumus, gan putnus, kuriem tie piemīt.
5. Putnu skeleta un muskuļu uzbūve Skolēni papildina zināšanas par putnu skeleta īpatnībām, pētot skeleta un putnu kaula uzbūvi, noskatoties video par skeleta īpatnību lomu barības iegūšanā - kā gārnis noķer zivi un kā polārpūce groza galvu.
6. Putnu iekšējā uzbūve un dzīvības procesi Skolēni iepazīst putnu elpošanas un gremošanas sistēmu attēlus un aprakstus, kuros akcentēta šo orgānu pielāgotība putnu spējai lidot.
7. Putnu nervu sistēma un maņu orgāni Skolēni uzzina par nervu sistēmas lomu putnu organisma darbības regulēšanā, dzirdes, ožas un garšas lomu barības iegūšanā.
8. Putnu vairošanās un attīstība Skolēni iepazīst putnu riesta uzvedību, ligzdu veidus, olas uzbūvi, ligzdguļu un ligzdbēgļu attīstību, noskatās video par lakstīgalas dziesmu, paradīzes putna riesta deju un putnu vecāku rūpes par mazuļiem. Labs demonstrācijas materiāls.
9. Putnu pielāgotība dzīvesveidam Skolēni apgūst jēdzienus ,,gājputni, nometnieki, klejotāji, migrācija", iepazīst attēlus, kas ilustrē putnu pielāgojumus dzīves videi. Labs demonstrācijas materiāls.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putnu spalvu veidi un nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās atpazīt spalvu veidus attēlos un atbild uz jautājumiem par spalvu īpašībām.
2. Lidošanu veicinošie spēki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attīsta prasmi lasīt shēmas, pētot gaisa plūsmu ap putna spārniem un atbildot uz jautājumiem par attēlu un lidošanas enerģijas avotiem.
3. Putnu skeleta uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni putna skeleta attēlā atpazīst kaulus. Uzdevuma izpilde trenē spēju koncentrēt uzmanību.
4. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni salīdzina kaķa un putna skeletu, meklējot identiskas izcelsmes kaulus. Uzdevuma veikšana attīsta uzmanības koncentrēšanas spēju.
5. Putnu kāju pielāgojumi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atzīmē dotajam kājas attēlam atbilstošo putnu. Uzdevums papildina skolēnu izpratni par putnu pielāgojumiem dzīves veidam.
6. Knābju pielāgotība barības iegūšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atzīmē attēlotā knābja funkcijas barības iegūšanā. Uzdevums veicina izpratni par putnu uzbūves pielāgotību barības iegūšanai.
7. Putnu orgānu sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlos atpazīst iekšējo orgānu sistēmas un atzīmē to funkcijas. Uzdevums veicina izpratni par uzbūves un funkciju saistību.
8. Putnu vairošanās jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par putnu vairošanās procesu, atzīmējot jēdzienu skaidrojumus.
9. Putnu olas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par olas uzbūvi un sastāvdaļu funkcijām. Risinājumā dots detalizēts embrionālās attīstības attēls un saite uz video par putna mazuļa attīstību.
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni attēlos atpazīst ligzdguļu un ligzdbēgļu mazuļus. Risinājumā dotas saites uz putnu mazuļu novērošanas web kamerām vietnē ,,Dabas dati". Uzdevums veicina izpratni par putnu rūpēm par mazuļiem.
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās iegūt informāciju no teksta par Latvijas putniem. Risinājumā dotas saites uz aprakstīto putnu balss ierakstiem un video par uzvedību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļa. Dzeņu ārējās pazīmes (2017) Citi vidēja 3 p. Skolēni novēro dzeņu pielāgojumus dzīvesveidam un pamato tos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putnu uzbūve un dzīvības procesi 00:00:00 vidēja 21 p. Skolēniem ir iespēja saņemt novērtējumu savai izpratnei un zināšanām par putnu uzbūvi un funkcijām.