Stundu skaits
Skolēnam sasniedzamais rezultāts
mācību programmā
Pieejamie materiāli
5
 • Salīdzina putnus ar zīdītājiem, norādot galvenās atšķirības (ķermeņa sega, skelets, elpošana, gremošana, vielu izvadīšana, asinsrite). 
    
 • Attēlo spalvu uzbūvi bioloģiskā zīmējumā, novērojot tās ar lupu un mikroskopu. 
    
 • Salīdzina lidspalvu, segspalvu un dūnspalvu uzbūvi, skaidro to uzbūves pielāgotību funkcijām. 
    
 • Izskaidro putnu uzbūvi un dzīvības procesus (divkāršā elpošana, gremošanas īpatnības, skeleta uzbūves īpatnības, izvadsistēmas uzbūves īpatnības), izmantojot shēmas, zīmējumus u. c. vizuālos materiālus. 
    
 • Izskaidro putnu olas uzbūvi, izmantojot vizuālos materiālus – attēlus, shēmas, mulāžas. 
    
 • Ar piemēriem raksturo putnu vairošanos – olu dēšanu, perēšanu un rūpes par pēcnācējiem. 
    
 • Pēc konkrētām pazīmēm nosaka putnu piederību ligzdguļiem, ligzdbēgļiem. 
    
 • Raksturo putnu pielāgotību to dzīves videi un dzīvesveidam, vietu ekosistēmu barošanās tīklā. 
    
 • Pēc knābju un kāju formas nosaka putna barošanās veidu un dzīves vidi. 
    
 • Saskata putniem  raksturīgās pazīmes.
 Teorija
 1. Putnu ķermeņa sega un izmēri
 2. Putnu pārvietošanās veidi 
 3. Putnu knābju un kāju pielāgojumi dzīves videi
 4. Putnu skeleta un muskuļu uzbūve
 5. Putnu iekšējā uzbūve un dzīvības procesi
 6. Putnu nervu sistēma un maņu orgāni
 7. Putnu vairošanās un attīstība
 8. Putnu pielāgotība dzīvesveidam 
 
Uzdevumi
 1. Putnu spalvu veidi un nozīme
 2. Lidošanu veicinošie spēki
 3. Putnu skeleta uzbūve
 4. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums
 5. Putnu kāju pielāgojumi
 6. Knābju pielāgotība barības iegūšanai
 7. Putnu orgānu sistēmas
 8. Putnu vairošanās jēdzieni
 9. Putnu olas uzbūve
 10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi
 11. Nometnieki,  gājputni un klejotāji
 
Testa uzdevums
 1. Putnu vairošanās un dzīvesveids
 
Tests
 1. Putnu uzbūve un dzīvesveids