Teorija

Uzdevumi

1. Putnu spalvu veidi un nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Lidošanu veicinošie spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Putnu skeleta uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Putnu kāju pielāgojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Knābju pielāgotība barības iegūšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Putnu orgānu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Putnu vairošanās jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Putnu olas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 2. daļa. Dzeņu ārējās pazīmes (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Putnu uzbūve un dzīvības procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem